Marit Andresen style=

Marit Andresen

President
Harald Sigfred style=

Harald Sigfred

Visepresident
Barbara Fredriksen style=

Barbara Fredriksen

Sekretær
Britt Haneng style=

Britt Haneng

Kasserer
Eva Konstanse Steffensen style=

Eva Konstanse Steffensen

Past president
Frank Robert style=

Frank Robert

Medlemsansvarlig