Eva overtar "Gubben med kofferten"

Eva overtar "Gubben med kofferten"

Publisert av Britt Haneng den 14.09.20.

Eva Konstanse Steffensen, som kan sies å tilhøre juniorgruppa blant medlemmene, er en ung dame på 57 år. Eva ble medlem i Lions Club Langhus.-Siggerud i mars 2013.

Eva er klubbens 30. president og den 5. i rekken av aktive kvinner som innehar dette vervet. Foruten å ha vært et aktivt medlem og ja-menneske har Eva hatt komiteverv i Julemarkedskomiteen og Aktivitetskomiteen for barn, ungdom og forebyggende arbeid. Årene og arbeidet i klubben har gitt henne kunnskap og mot til å ta fatt på presidentvervet.

Eva avløser Øivind Antonsen som har innehatt presidentvervet i to år. Under hans ledelse har vi hatt to gode driftsår, og han fikk en ekstra utfordring da korona-pandemien rammet oss i mars. Krisen ble håndtert på upåklagelig vis, og vårt første fysiske møte etter nedstengningen fant sted allerede i juni. Med trygge rammer, gode avstander og håndsprit nok til alle. 

Det var på juni-møtet det synlige beviset på president-oppgaven ble overrakt. Eva tok på seg presidentkjedet og fikk trefiguren «Gubben med kofferten» i hende. Trefiguren som har vandret fra president til president i mange år, var opprinnelig en gave fra vår forhenværende vennskapsklubb i Sverige, Lions Club Forshaga. Gubben, eller "sliteren" som den også kalles, ble laget av en av Forshaga-klubbens medlemmer.

Øyvind Antonsen var president i Lions Club Siggerud 2018-2020. Her med "Gubben med kofferten" og presidentkjedet som overrekkes til den nye presidenten.

Det er uklart hvilke roller "Gubben med kofferten" har hatt gjennom alle årene han har vandret.  Kanskje hans lange livserfaring gjør han til den beste rådgiver? Sannsynligvis har han hørt mye, men bærer byrdene med diskresjon og verdighet. Kanskje bærer han på all den organisasjonskunnskap i sin koffert en nyvalgt president kan trenge.

En mer jordnær tilnærming er at presidentkjedet og «Gubben» sammen representerer «stafettpinnen», et håndfast bevis på den gjerning og det ansvar innehaverne har påtatt seg.

Vi takker Eva for det hun hittil har ytt for klubben og ønsker henne lykke til i det vervet hun nå tar fatt på.